27.11.2020

Thư mời chào giá gói thầu: "Đào đất tầng hầm, đập đàu cọc khoan nhồi và vận chuyển của tòa nhà HH01" - thuộc Công trình Tòa nhà hỗn hợp thương mại thuộc khu tái định cư đường vành đai đông tây thành phố Thanh Hóa

Thư mời chào giá gói thầu: "Đào đất tầng hầm, đập đàu cọc khoan nhồi và vận chuyển của tòa nhà HH01" - thuộc Công trình  Tòa nhà hỗn hợp thương mại thuộc khu tái định cư đường vành đai đông tây thành phố Thanh Hóa
06.11.2020

Thư mời chào giá gói thầu: "Cung cấp, lắp đặt Cừ, văng chống nhà HH01" - thuộc Công trình Tòa nhà hỗn hợp thương mại thuộc khu tái định cư đường vành đai đông tây thành phố Thanh Hóa

Thư mời chào giá gói thầu: "Cung cấp, lắp đặt Cừ, văng chống nhà HH01" - thuộc Công trình  Tòa nhà hỗn hợp thương mại thuộc khu tái định cư đường vành đai đông tây thành phố Thanh Hóa
26.10.2020

Thư mời chào giá gói thầu: "Cung cấp, lắp đặt thang máy tòa nhà NO-DV03" - thuộc dự án Rose Town - Km 9 Ngọc Hồi, Hoàng Mai, Hà Nội

Thư mời chào giá gói thầu: "Cung cấp, lắp đặt thang máy tòa nhà NO-DV03" - thuộc dự án Rose Town - Km 9 Ngọc Hồi, Hoàng Mai, Hà Nội
16.09.2020

Thư mời chào giá gói thầu: "Thi công hệ thống PCCC tòa nhà NO-DV03" - thuộc dự án Rose Town - Km 9 Ngọc Hồi, Hoàng Mai, Hà Nội

Thư mời chào giá gói thầu: "Thi công hệ thống PCCC tòa nhà NO-DV03" - thuộc dự án Rose Town - Km 9 Ngọc Hồi, Hoàng Mai, Hà Nội
15.09.2020

Thư mời chào giá gói thầu: "Cung cấp, lắp đặt Cửa vách nhôm kính tòa nhà NO-DV03" - thuộc dự án Rose Town - Km 9 Ngọc Hồi, Hoàng Mai, Hà Nội

Thư mời chào giá gói thầu: "Cung cấp, lắp đặt Cửa vách nhôm kính tòa nhà NO-DV03" - thuộc dự án Rose Town - Km 9 Ngọc Hồi, Hoàng Mai, Hà Nội
28.08.2020

Thư mời chào giá gói thầu: "Cung cấp, thi công cơ điện nhà NO-DV03" - thuộc dự án Rose Town - Km 9 Ngọc Hồi, Hoàng Mai, Hà Nội

Thư mời chào giá gói thầu: "Cung cấp, thi công cơ điện nhà NO-DV03" - thuộc dự án Rose Town - Km 9 Ngọc Hồi, Hoàng Mai, Hà Nội