23.06.2021

Thư mời chào giá gói thấu: "Bảo trì, sửa chữa hệ thống Logo đèn Led XUAN MAI CORP trên các mái tòa nhà"

Thư mời chào giá gói thấu: "Bảo trì, sửa chữa hệ thống Logo đèn Led Xuanmaicorp trên các mái tòa nhà"
14.06.2021

P.S. Mitsubishi và XUAN MAI CORP ký kết “Thỏa thuận liên minh chiến lược kinh doanh toàn diện”

P.S. Mitsubishi và XUAN MAI CORP ký kết “Thỏa thuận liên minh chiến lược kinh doanh toàn diện”
13.05.2021

Thư mời chào giá gói thầu: "Thi công ép cừ và văng chống tòa nhà NO-DV01" - thuộc dự án Rose Town - Km 9 Ngọc Hồi, Hoàng Mai, Hà Nội

Thư mời chào giá gói thầu: "Thi công ép cừ và văng chống tòa nhà NO-DV01" - thuộc dự án Rose Town - Km 9 Ngọc Hồi, Hoàng Mai, Hà Nội
06.05.2021

Thư mời chào giá gói thầu: "Cung cấp, lắp đặt maý phát điện dự phòng tòa nhà NO-DV03" - thuộc dự án Rose Town - Km 9 Ngọc Hồi, Hoàng Mai, Hà Nội

Thư mời chào giá gói thầu: "Cung cấp, lắp đặt maý phát điện dự phòng tòa nhà NO-DV03" - thuộc dự án Rose Town - Km 9 Ngọc Hồi, Hoàng Mai, Hà Nội
20.04.2021

Thư mời chào giá gói thầu: "Cung cấp, lắp đặt tủ bếp tòa nhà NO-DV03" - thuộc dự án Rose Town - Km 9 Ngọc Hồi, Hoàng Mai, Hà Nội

Thư mời chào giá gói thầu: "Cung cấp, lắp đặt tủ bếp tòa nhà NO-DV03" - thuộc dự án Rose Town - Km 9 Ngọc Hồi, Hoàng Mai, Hà Nội
29.03.2021

Thư mời chào giá gói thầu: "Cung cấp, lắp đặt cửa chống cháy, cửa thép, cửa kỹ thuật tòa nhà NO-DV03" - thuộc dự án Rose Town - Km 9 Ngọc Hồi, Hoàng Mai, Hà Nội

Thư mời chào giá gói thầu: "Cung cấp, lắp đặt cửa chống cháy, cửa thép, cửa kỹ thuật tòa nhà NO-DV03" - thuộc dự án Rose Town - Km 9 Ngọc Hồi, Hoàng Mai, Hà Nội