29.03.2021

Thư mời chào giá gói thầu: "Cung cấp, lắp đặt cửa chống cháy, cửa thép, cửa kỹ thuật tòa nhà NO-DV03" - thuộc dự án Rose Town - Km 9 Ngọc Hồi, Hoàng Mai, Hà Nội

Thư mời chào giá gói thầu: "Cung cấp, lắp đặt cửa chống cháy, cửa thép, cửa kỹ thuật tòa nhà NO-DV03" - thuộc dự án Rose Town - Km 9 Ngọc Hồi, Hoàng Mai, Hà Nội
29.03.2021

Thư mời chào giá gói thầu: "Cung cấp, lắp đặt sàn gỗ căn hộ và nẹp chân tường tòa nhà NO-DV03" - thuộc dự án Rose Town - Km 9 Ngọc Hồi, Hoàng Mai, Hà Nội

Thư mời chào giá gói thầu: "Cung cấp, lắp đặt sàn gỗ căn hộ và nẹp chân tường tòa nhà NO-DV03" - thuộc dự án Rose Town - Km 9 Ngọc Hồi, Hoàng Mai, Hà Nội
22.03.2021

Thư mời chào giá gói thầu: "Cung cấp, lắp đặt (kèm theo đào tạo, hướng dẫn vận hành) hệ thống thang rác tòa nhà NO-DV03" - thuộc dự án Rose Town - Km 9 Ngọc Hồi, Hoàng Mai, Hà Nội

Thư mời chào giá gói thầu: "Cung cấp, lắp đặt (kèm theo đào tạo, hướng dẫn vận hành) hệ thống thang rác tòa nhà NO-DV03" - thuộc dự án Rose Town - Km 9 Ngọc Hồi, Hoàng Mai, Hà Nội
22.03.2021

Thư mời chào giá gói thầu: "Cung cấp, lắp đặt cửa gỗ tòa nhà NO-DV03" - thuộc dự án Rose Town - Km 9 Ngọc Hồi, Hoàng Mai, Hà Nội

Thư mời chào giá gói thầu: "Cung cấp, lắp đặt cửa gỗ tòa nhà NO-DV03" - thuộc dự án Rose Town - Km 9 Ngọc Hồi, Hoàng Mai, Hà Nội
18.03.2021

Thư mời chào giá gói thầu: "Thi công sơn bả trong và ngoài nhà tòa nhà NO-DV03" - thuộc dự án Rose Town - Km 9 Ngọc Hồi, Hoàng Mai, Hà Nội

Thư mời chào giá gói thầu: "Thi công sơn bả trong và ngoài nhà  tòa nhà NO-DV03" - thuộc dự án Rose Town - Km 9 Ngọc Hồi, Hoàng Mai, Hà Nội
15.03.2021

Thư mời chào giá gói thầu: "Cung cấp, thi công và sơn bả hoàn thiện trần thạch cao tòa nhà NO-DV03" - thuộc dự án Rose Town - Km 9 Ngọc Hồi, Hoàng Mai, Hà Nội

Thư mời chào giá gói thầu: "Cung cấp, thi công và sơn bả hoàn thiện trần thạch cao tòa nhà NO-DV03" - thuộc dự án Rose Town - Km 9 Ngọc Hồi, Hoàng Mai, Hà Nội