13.12.2021

Thư mời chào giá gói thầu: "Cung cấp và thi công cửa chống cháy, cửa thép, cửa kỹ thuật - tòa NO-DV04" - thuộc dự án Rose Town - Km 9 Ngọc Hồi, Hoàng Mai, Hà Nội

Thư mời chào giá gói thầu: "Cung cấp và thi công cửa chống cháy, cửa thép, cửa kỹ thuật - tòa NO-DV04" - thuộc dự án Rose Town - Km 9 Ngọc Hồi, Hoàng Mai, Hà Nội
06.12.2021

Thư mời chào giá gói thầu: "Cho thuê 02 cẩu xích, 01 cẩu lốp phục vụ lắp dựng tại Dự án Marina Highrise Quảng Ninh

Thư mời chào giá gói thầu: "Cho thuê 02 cẩu xích, 01 cẩu lốp phục vụ lắp dựng tại Dự án Marina Highrise Quảng Ninh
26.11.2021

Thư mời chào giá gói thầu: "Cung cấp, thi công ép cọc BTCT D600 cọc thí nghiệm và cọc đại trà" thuộc Dự án "Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia" - tại Hòa Lạc, Thạch Thất, TP Hà Nội

Thư mời chào giá gói thầu: "Cung cấp, thi công ép cọc BTCT D600 cọc thí nghiệm và cọc đại trà"  thuộc Dự án "Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia" - tại Hòa Lạc, Thạch Thất, TP Hà Nội
18.11.2021

Thư mời chào giá gói thầu: "Tư vấn quan trắc chuyển vị hệ văng cừ tòa NO-DV01" - thuộc dự án Rose Town - Km 9 Ngọc Hồi, Hoàng Mai, Hà Nội

Thư mời chào giá gói thầu: "Tư vấn quan trắc chuyển vị hệ văng cừ tòa NO-DV01" - thuộc dự án Rose Town - Km 9 Ngọc Hồi, Hoàng Mai, Hà Nội
21.10.2021

Thư mời chào giá gói thầu: "Vận chuyển cấu kiện bê tông cốt thép tiền chế - Dự án nhà máy công nghiệp" - Khu CN Thăng Long 2-Hưng Yên

Thư mời chào giá gói thầu: "Vận chuyển cấu kiện bê tông cốt thép tiền chế - Dự án nhà máy công nghiệp" - Khu CN Thăng Long 2-Hưng Yên
04.10.2021

Thư mời chào giá gói thầu: "Cho thuê 01 cẩu xích 80 tấn phục vụ lắp dựng nhà máy RODAX mở rộng" - Khu CN Thăng Long 2-Hưng Yên

Thư mời chào giá gói thầu: "Cho thuê 01 cẩu xích 80 tấn phục vụ lắp dựng nhà máy RODAX mở rộng" - Khu CN Thăng Long 2-Hưng Yên