16.03.2022

Thư mời chào giá gói thầu: "Thi công cọc khoan nhồi" - thuộc dự án Rose Town - Km 9 Ngọc Hồi, Hoàng Mai, Hà Nội

Thư mời chào giá gói thầu: "Thi công cọc khoan nhồi" - thuộc dự án Rose Town - Km 9 Ngọc Hồi, Hoàng Mai, Hà Nội
15.03.2022

Thư mời chào giá gói thầu: "Sản xuất, cung cấp lắp đặt kết cấu thép và sàn deck" thuộc Dự án "Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia" - tại Hòa Lạc, Thạch Thất, TP Hà Nội

Thư mời chào giá gói thầu: "Sản xuất, cung cấp lắp đặt kết cấu thép và sàn deck" thuộc Dự án "Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia" - tại Hòa Lạc, Thạch Thất, TP Hà Nội 
14.03.2022

Thư mời chào giá gói thầu: "Cung cấp và thi công ốp lát đá sân vườn - tòa NO-DV04" - thuộc dự án Rose Town - Km 9 Ngọc Hồi, Hoàng Mai, Hà Nội

Thư mời chào giá gói thầu: "Cung cấp và thi công ốp lát đá sân vườn - tòa NO-DV04" - thuộc dự án Rose Town - Km 9 Ngọc Hồi, Hoàng Mai, Hà Nội
01.03.2022

Thư mời chào giá gói thầu: "Cung cấp và thi công ốp đá khối đế - tòa NO-DV04" - thuộc dự án Rose Town - Km 9 Ngọc Hồi, Hoàng Mai, Hà Nội

Thư mời chào giá gói thầu: "Cung cấp và thi công ốp đá khối đế - tòa NO-DV04" - thuộc dự án Rose Town - Km 9 Ngọc Hồi, Hoàng Mai, Hà Nội
22.02.2022

Thư mời chào giá gói thầu: " Cung cấp, lắp đặt sàn gỗ căn hộ và nẹp chân tường- tòa NO-DV04" - thuộc dự án Rose Town - Km 9 Ngọc Hồi, Hoàng Mai, Hà Nội

Thư mời chào giá gói thầu: " Cung cấp, lắp đặt sàn gỗ căn hộ và nẹp chân tường- tòa NO-DV04" - thuộc dự án Rose Town - Km 9 Ngọc Hồi, Hoàng Mai, Hà Nội
22.02.2022

Thư mời chào giá gói thầu: "Thi công hạng mục hoàn thiện xây, trát, ốp lát trong nhà và sân vườn ngoài nhà " thuộc Dự án "Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia" - tại Hòa Lạc, Thạch Thất, TP Hà Nội

Thư mời chào giá gói thầu: "Thi công hạng mục hoàn thiện xây, trát, ốp lát trong nhà và sân vườn ngoài nhà "  thuộc Dự án "Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia" - tại Hòa Lạc, Thạch Thất, TP Hà Nội