26.04.2022

Thư mời chào giá gói thầu: "Cung cấp và lắp đặt hệ thống điều hòa không khí" thuộc Dự án "Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia" - tại Hòa Lạc, Thạch Thất, TP Hà Nội

Thư mời chào giá gói thầu: "Cung cấp và lắp đặt hệ thống điều hòa không khí" thuộc Dự án "Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia" - tại Hòa Lạc, Thạch Thất, TP Hà Nội
25.04.2022

Thư mời chào giá gói thầu: "Cung cấp và lắp đặt cửa nhôm kính, vách kính, lan can kính và vách compact nhà vệ sinh" thuộc Dự án "Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia" - tại Hòa Lạc, Thạch Thất, TP Hà Nội

Thư mời chào giá gói thầu: "Cung cấp và lắp đặt cửa nhôm kính, vách kính, lan can kính và vách compact nhà vệ sinh" thuộc Dự án "Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia" - tại Hòa Lạc, Thạch Thất, TP Hà Nội
30.03.2022

Thư mời chào giá gói thầu: "Cho thuê 03 cẩu xích 100 tấn, 02 cẩu xích 65 tấn phục vụ lắp dựng" thuộc Dự án Kyocera số 3 - Lô đất B-1, khu công nghiệp Thăng Long II, xã Liêu Xá, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên

Thư mời chào giá gói thầu: "Cho thuê 03 cẩu xích 100 tấn, 02 cẩu xích 65 tấn phục vụ lắp dựng" thuộc Dự án Kyocera số 3 - Lô đất B-1, khu công nghiệp Thăng Long II, xã Liêu Xá, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên
30.03.2022

Công ty Thư mời chào giá gói thầu: "Cho thuê 05 xe boom lift phục vụ lắp dựng" thuộc Dự án Kyocera số 3 - Lô đất B-1, khu công nghiệp Thăng Long II, xã Liêu Xá, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên

Công ty Thư mời chào giá gói thầu: "Cho thuê 05 xe boom lift phục vụ lắp dựng" thuộc Dự án Kyocera số 3 - Lô đất B-1, khu công nghiệp Thăng Long II, xã Liêu Xá, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên
28.03.2022

Thư mời chào giá gói thầu: "Cung cấp và lắp đặt trần nhôm và lam nhôm" thuộc Dự án "Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia" - tại Hòa Lạc, Thạch Thất, TP Hà Nội

Thư mời chào giá gói thầu: "Cung cấp và lắp đặt trần nhôm và lam nhôm" thuộc Dự án "Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia" - tại Hòa Lạc, Thạch Thất, TP Hà Nội 
28.03.2022

Thư mời chào giá gói thầu: "Thi công ốp đá mặt đứng thang máy" thuộc Dự án "Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia" - tại Hòa Lạc, Thạch Thất, TP Hà Nội

Thư mời chào giá gói thầu: "Thi công ốp đá mặt đứng thang máy" thuộc Dự án "Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia" - tại Hòa Lạc, Thạch Thất, TP Hà Nội