Pages Icon
Tin Thi công Xây lắp
[26.04.2012]
Công ty CP bê tông và XD Vinaconex Xuân Mai ký hợp đồng thi công phần thân 02 tòa nhà 17 Khu chung cư cao tầng Hùng Thắng, Quảng Ninh

Details

[15.11.2011]
Ngày 15/11/2011, Công ty Cổ phần Bê tông và Xây dựng Vinaconex Xuân Mai (XMC) đã ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Đầu tư Phát triển sản xuất Hạ Long...
[12.10.2011]
Ngày 12/10/2011, Công ty Cổ phần Bê tông và Xây dựng VINACONEX Xuân Mai (XMC) đã ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Quốc tế Liên doanh VINACONEX –...
[28.03.2011]
Ngày 28/3/2011, Công ty CP BT & XD VINACONEX Xuân Mai đã ký hợp đồng kinh tế về việc thi công sản xuất, vận chuyển và lắp đặt cấu kiện bê tông cốt...