Pages Icon
Tin Thi công Xây lắp
[24.12.2012]
Ngày 24/12/2012, Công ty TNHH MTV Phát triển Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh đã thông báo Công ty Cổ phần Bê tông và Xây dựng Vinaconex Xuân...

Details

[17.09.2012]
Ngày 17/09/2012, Công ty Cổ phần Bê tông và Xây dựng Vinaconex Xuân Mai (XMC) đã ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Đầu tư Phát triển sản xuất Hạ Long...
[20.07.2012]
Ngày 20/07/2012, Công ty Cổ phần Bê tông và Xây dựng Vinaconex Xuân Mai (XMC) đã ký kết hợp đồng với Công ty CP TASCO Việt Nam về việc thiết kế, cung...
[22.05.2012]
Ngày 22/05/2012, Công ty Cổ phần Bê tông và Xây dựng Vinaconex Xuân Mai (XMC) đã ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Quốc tế Liên doanh VINACONEX –...
[28.04.2012]
Ngày 28/04/2012, Công ty Cổ phần Bê tông và Xây dựng Vinaconex Xuân Mai (XMC) đã ký kết hợp đồng với The Zenitaka Corporation về việc thiết kế, cung...