Pages Icon
Tin Thi công Xây lắp
[06.10.2014]
Ngày 15/11/2011, Công ty Cổ phần Bê tông và Xây dựng Vinaconex Xuân Mai (XMC) đã ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Đầu tư Phát triển sản xuất Hạ Long...

Details

[06.10.2014]
XMC được tiếp tục tham gia đấu thầu các dự án tại tỉnh Quảng Ninh
[06.10.2014]
Ngày 17/09/2012, Công ty Cổ phần Bê tông và Xây dựng Vinaconex Xuân Mai (XMC) đã ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Đầu tư Phát triển sản xuất Hạ Long...
[06.03.2014]
Ngày 06/03/2014, đại diện Liên danh nhà thầu Công ty Cổ phần Bê tông và Xây dựng Vinaconex Xuân Mai (XMC) đã ký kết hợp đồng với Tổng Công ty Xây lắp...
[03.03.2014]
XMC đã liên tiếp ký kết hợp đồng thực hiện các phần việc tại dự án, cụ thể là các hợp đồng sau