Pages Icon
Tin Thi công Xây lắp
[08.07.2015]
Ngày 06/07/2015, nhà thầu thi công - Công ty Cổ phần Đầu Tư và Xây Dựng Xuân Mai thuộc liên danh Thái Sơn – CIENCO 1 – Xuân Mai tổ chức lễ khởi công...

Details

[05.04.2015]
Ngày 05/04/2015, Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai đã ký kết hợp đồng với Công ty CP Tập đoàn Đầu tư và Thương mại Thăng Long về việc Cung ứng...
[20.01.2015]
Ngày 04/11/2014 Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai đã tiến hành ký kết với Công ty TNHH Bất động sản và Xây dựng Việt Hưng về việc thieét kế, cung...
[27.12.2014]
Ngày 27/12/2014, Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai đã ký kết hợp đồng với Công ty CP Xây dựng và Thương mại VT về việc Cung ứng vật tư thiết bị,...
[18.11.2014]
Ngày 18/11/2014 Xuân Mai Corp đã tiến hành ký kết với Công ty CP Đầu tư Thiết kế và Xây dựng Việt Nam về việc sản xuất, vận chuyển cấu kiện bê tông...