Pages Icon
Tin Thi công Xây lắp
[08.05.2017]
Ngày 8/5/2017, Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng Xuân mai đã ký kết hợp đồng với Công ty CP cơ điện lạnh Eresson về việc sản xuất, vận chuyển và lắp...

Details

[10.03.2017]
Ngày 10/3/2017, Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng Xuân mai đã ký kết hợp đồng với Công ty CP xây dựng số 2 về việc sản xuất, vận chuyển và lắp dựng...
[10.03.2017]
Ngày 10/3/2017, Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng Xuân mai đã ký kết hợp đồng với Công ty CP Tecco Hà Nội về việc cung cấp hoàn thiện tấm tường...
[16.01.2016]
Ngày 18/11/2014 Xuân Mai Corp đã tiến hành ký kết với Công ty CP Đầu tư Thiết kế và Xây dựng Việt Nam về việc sản xuất, vận chuyển cấu kiện bê tông...
[29.09.2015]
Ngày 29/09/2015 Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai đã tiến hành ký kết với Công ty CP Đầu tư Phát triển Đô thị Sơn An về việc sản xuất, vận chuyển...