Pages Icon
Tin Mời thầu
Thư mời chào giá gói thầu: Khoan khảo sát địa chất giai đoạn 2 - Dự án: Nam Đông Hương - Địa điểm: Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Lượt xem : 132
Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai kính gửi các quý Công ty Thư mời chào giá gói thầu: Khoan khảo sát địa chất giai đoạn 2 - Dự án: Nam Đông Hương - Địa điểm: Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Thời gian nộp hồ sơ chào giá : Trước 17h ngày 03/03/2021