Pages Icon
Tin Mời thầu
Thư mời chào giá gói thầu: "Tư vấn quan trắc lún, nghiêng công trình" - thuộc Công trình "Tòa nhà NO-DV03 và NO-DV04" Dự án Rose Town
Lượt xem : 257
Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai kính gửi các quý Công ty Thư mời chào giá gói thầu: "Tư vấn quan trắc lún, nghiêng công trình" - thuộc Công trình  "Tòa nhà NO-DV03 và NO-DV04" Dự án Rose Town
Thời gian nộp hồ sơ chào giá : Trước ngày 23/07/2020