Pages Icon
Tin Công ty
Đại hội Đảng bộ Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025
Lượt xem : 2143

Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai đã long trọng tổ chức thành công Đại hội đảng bộ lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra trong một ngày 23 tháng 5 năm 2020.

Đại hội vinh dự được đồng chí Nguyễn Thị Tâm, Ủy viên thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị quận Hà Đông, Tổ trưởng Tổ công tác cùng các thành viên Tổ công tác số 4 chỉ đạo đại hội Đảng bộ Công ty,Thay mặt Đảng ủy quận Hà Đông về dự và chỉ đạo Đại hội.

Đại hội vinh dự được đón ông Bùi Khắc Sơn, Chủ tịch Hội đồng quản trị, ông Kim Mạnh Hà, Tổng Giám đốc Công ty về dự và chúc mừng Đại hội. Đồng chí Nguyễn Thị Tâm - UVTV, Trưởng ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị

 quận Hà Đông phát biểu chỉ đạo Đại hội


       


Đồng chí Nguyễn Thị Tâm - UVTV, Trưởng ban Tuyên giáo cùng ông Bùi Khắc Sơn - CTHĐQT Công ty tặng hoa Đại hội


        Sau 1 ngày làm việc tích cực, khẩn trương với tinh thần trách nhiệm cao. Đại hội Đảng bộ công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành tốt đẹp các nội dung, chương trình đã đề ra. Đại hội đã thảo luận và thông qua các báo cáo: Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025, Báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020. Đại hội đã thảo luận, bổ sung vào dự thảo Văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 và dự thảo Văn kiện của Quận ủy quận Hà Đông lần thứ 21. Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ công ty khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 09 đồng chí và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Hà Đông 3 đồng chí (2 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết. Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội và biểu quyết các chỉ tiêu chính phấn đấu trong nhiệm kỳ 2020-2025. 

       
         Một số hình ảnh về thực hiện Đại hội.

       

Đồng chí Vũ Ngọc Nho, Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020 

đọc diễn văn khai mạc Đại hội


         
 Đồng chí Đặng Đình Dần , Phó Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ  2015-2020 
báo cáo chính trị trước Đại hội  


Đồng chí Vũ Ngọc Nho, Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020 

báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020


       
Bà Nguyễn Thị Tâm - UVTV, Trưởng ban Tuyên giáo cùng Ông Kim Mạnh Hà - TGĐ Công ty  
tặng hoa BCH Đảng bộ khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025

         
Đồng chí Nguyễn Cao Thắng, Bí thư Đảng ủy khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025 
phát biểu cảm ơn Đại hội

         
Đồng chí Dương Đình Thắng

Bí thư Chi bộ 4 thạm luận trước Đại hội


         
 Đồng chí Lại Tuấn Ngọc

Bí thư Chi bộ 1 thạm luận trước Đại hội


         

Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025


         
  

Đồng chí Nguyễn Cao Thắng, Bí thư Đảng ủy khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025 

đọc diễn văn bế mạc Đại hội    


        Và một số hình ảnh khác (quang cảnh Đại hội, chào cờ .v.v…)