Pages Icon
Tin Mời thầu
[13.05.2021]
Thư mời chào giá gói thầu: "Thi công ép cừ và văng chống tòa nhà NO-DV01" - thuộc dự án Rose Town - Km 9 Ngọc Hồi, Hoàng Mai, Hà Nội

Details

[06.05.2021]
Thư mời chào giá gói thầu: "Cung cấp, lắp đặt maý phát điện dự phòng tòa nhà NO-DV03" - thuộc dự án Rose Town - Km 9 Ngọc Hồi, Hoàng Mai, Hà Nội
[20.04.2021]
Thư mời chào giá gói thầu: "Cung cấp, lắp đặt tủ bếp tòa nhà NO-DV03" - thuộc dự án Rose Town - Km 9 Ngọc Hồi, Hoàng Mai, Hà Nội
[26.03.2021]
Thư mời chào giá gói thầu: "Cung cấp, lắp đặt cửa chống cháy, cửa thép, cửa kỹ thuật tòa nhà NO-DV03" - thuộc dự án Rose Town - Km 9 Ngọc Hồi, Hoàng...
[26.03.2021]
Thư mời chào giá gói thầu: "Cung cấp, lắp đặt sàn gỗ căn hộ và nẹp chân tường tòa nhà NO-DV03" - thuộc dự án Rose Town - Km 9 Ngọc Hồi, Hoàng Mai, Hà...