Pages Icon
Tin tức sự kiện
[13.01.2022]
Thư mời chào giá gói thầu: " Cung cấp, lắp đặt kính ốp khu bếp - tòa NO-DV04" - thuộc dự án Rose Town - Km 9 Ngọc Hồi, Hoàng Mai, Hà Nội

Details

[05.01.2022]
Thư mời chào giá gói thầu: "TCung cấp và lắp đặt kèm theo đào tạo, hướng dẫn vận hành hệ thống thang rác tòa NO-DV04" - thuộc dự án Rose Town - Km 9...
[21.12.2021]
Thư mời chào giá gói thầu: "Cung cấp, lắp đặt tủ bếp - tòa NO-DV04" - thuộc dự án Rose Town - Km 9 Ngọc Hồi, Hoàng Mai, Hà Nội
[13.12.2021]
Thư mời chào giá gói thầu: "Thiết kế, cung cấp, thi công, nghiệm thu đóng điện TBA Kiosk 2x1000kVA - tòa NO-DV04" - thuộc dự án Rose Town - Km 9 Ngọc...
[13.12.2021]
Thư mời chào giá gói thầu: "Cung cấp và lắp đặt bàn đá khu bếp - tòa NO-DV04" - thuộc dự án Rose Town - Km 9 Ngọc Hồi, Hoàng Mai, Hà Nội