Dự án Xử lý cấp bách nâng cấp đê tả Bùi

Năm xây dựng T6/2019
Địa chỉ Xã Thanh Bình, Huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội, Việt Nam
Chủ đầu tư Ban duy tu các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn
Thi công Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai
Đoạn từ trạm bơm Trung Hoàng, cầu Bến Cốc đến hết đập tràn thuộc địa bàn xã Thanh Bình huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội