Dự án Cải tạo mở rộng đường Đỗ Xuân Hợp và Cống hóa thành mương kín tuyến mương Nguyễn Thạch Cơ đến hết đường Đỗ Xuân Hợp

Năm xây dựng 2019
Địa chỉ Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội, Việt Nam
Chủ đầu tư Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Nam Từ Liêm
Thi công Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai
“Thi công cống hòa thành mương kín” từ điểm giao đường Tân Mỹ đến gần ngõ P2 Lê Quang Đạo (từ điểm P4 đến điểm P6) thuộc gói thầu số 07 - Thi công xây dựng, hạng mục chung dự án “Cải tạo, mở rộng đường Đỗ Xuân Hợp và Cống hóa thành mương kín tuyến mương Nguyễn Cơ Thạch đến hết đường Đỗ Xuân Hợp"
dự án tiêu biểu

Dự án Xử lý cấp bách nâng cấp đê tả Bùi

Xã Thanh Bình, Huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội, Việt Nam

T6/2019 - T11/2019