Nhà máy Honda Việt Nam

Phường Phúc Thắng, TP. Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam

T6/2006 - T8/2006

Nhà máy Yamaha Motor Việt Nam

Khu Công nghiệp Nội Bài, Huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội, Việt Nam

T10/2007 - T1/2008

Nhà máy Pioneer Việt Nam giai đoạn 2

Khu công nghiệp Nomura, Huyện An Dương, TP. Hải Phòng, Việt Nam

T6/2008 - T8/2008

Nhà máy Toyota

Phường Phúc Thắng, Thành phố Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam

T6/2012 - T8/2012