Pages Icon
Lĩnh vực hoạt động
[07.10.2017]
Xuân Mai Corp đã thực hiện thi công hơn 25 công trình giao thông trên cả nước.

Details

[07.10.2017]
Nhờ kinh nghiệm sản xuất thi công cấu kiện bê tông cốt thép dự ứng lực bán tiền chế, Xuân Mai Corp đã và đang thực hiện nhiều gia công kết cấu thép...
[04.07.2017]
Ngày 4/7/2017 Công ty CP Đầu tư và xây dựng Xuân mai ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Liên doanh Vinaston về việc thi công xây dựng phần kết cấu dự án...
[21.06.2017]
Ngày 21/6/2017, Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng Xuân mai đã ký kết hợp đồng với Công ty CP xây dựng số 2 về việc sản xuất, vận chuyển cấu kiện bê...
[08.05.2017]
Ngày 8/5/2017, Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng Xuân mai đã ký kết hợp đồng với Công ty CP cơ điện lạnh Eresson về việc sản xuất, vận chuyển và lắp...