Pages Icon
Lĩnh vực hoạt động
[04.10.2017]
Công ty XMV, tên đầy đủ là Công ty Cổ phần Cơ giới Vận tải Xuân Mai là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực vận tải cơ giới, chuyên thực hiện việc vận...

Details

[04.10.2017]
Trải qua hơn 30 năm xây dựng và phát triển, Xuân Mai Corp đã thi công, xây lắp, trang bị cơ điện cho hơn 200 công trình khác nhau, mang lại nhiều sản...
[17.09.2017]
Xuân Mai Corp đã và đang thực hiện gần 50 dự án xây dựng các công trình dân dụng.
[05.10.2017]
Xuân Mai Corp đã thực hiện thi công, xây lắp gần 30 công trình công cộng.
[07.10.2017]
Xuân Mai Corp đã thi công, xây lắp hơn 50 công trình công nghiệp.