Thi công xây lắp và thiết bị cơ điện
[04.10.2017]
Trải qua hơn 30 năm xây dựng và phát triển, Xuân Mai Corp đã thi công, xây lắp, trang bị cơ điện cho hơn 200 công trình khác nhau, mang lại nhiều sản...

Details

[17.09.2017]
Xuân Mai Corp đã và đang thực hiện gần 50 dự án xây dựng các công trình dân dụng.
[05.10.2017]
Xuân Mai Corp đã thực hiện thi công, xây lắp gần 30 công trình công cộng.
[07.10.2017]
Xuân Mai Corp đã thi công, xây lắp hơn 50 công trình công nghiệp.
[07.10.2017]
Xuân Mai Corp đã thực hiện thi công hơn 25 công trình giao thông trên cả nước.