Thi công xây lắp và thiết bị cơ điện
[07.10.2017]
Xuân Mai Corp đã thực hiện thi công hơn 25 công trình giao thông trên cả nước.

Details

[28.09.2014]
Dự án Nút giao thông Long Biên
[28.08.2006]
Dự án cầu Trung Lương
[28.09.2005]
Dầm cầu bê tông cốt thép dự ứng lực với các chủng loại dầm bản (chiều dài L=9m đến 21m), dầm I chiều dài từ 15m đến 33m, dầm T chiều dài từ 15m đến...
[28.03.2003]
Dầm cầu bê tông cốt thép dự ứng lực với các chủng loại dầm bản (chiều dài L=9m đến 21m), dầm I chiều dài từ 15m đến 33m, dầm T chiều dài từ 15m đến...