Thi công xây lắp và thiết bị cơ điện
[07.10.2017]
Nhờ kinh nghiệm sản xuất thi công cấu kiện bê tông cốt thép dự ứng lực bán tiền chế, Xuân Mai Corp đã và đang thực hiện nhiều gia công kết cấu thép...

Details

[06.03.2014]
Dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2
[28.09.2006]
Đường ống áp lực - Công trình thuỷ điện Buôn Kuốp
[28.07.2005]
Dự án Nhà máy xi măng Cẩm Phả
[02.10.2003]
Dự án Nhà máy xi măng Holcim Thị Vải