Pages Icon
Dự án, công trình
Công trình giao thông, thủy điện
Xem toàn bộ danh sách nhóm dự án >>>
Tên dự án : Cầu Bãi Cháy - Tp. Hạ Long
Cầu Bãi Cháy nằm trên quốc lộ 18, nối hai phần của thành phố Hạ Long là Hòn Gai và Bãi Cháy qua cửa sông Cửa Lục nơi đổ ra vịnh Hạ Long. Đây là cây cầu dây văng  dự ứng lực bê tông cốt thép một mặt phẳng dây có chiều dài nhịp lớn nhất thế giới với nhịp chính dài tới 435 m. Cầu Bãi Cháy được khánh thành vào tháng 12 năm 2006.
Khoảng thông thủy bên dưới: 50 m
Tổng chiều dài: 1.106 m
Tên dự án: Cầu Bãi Cháy
Địa điểm: TP. Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Năm thực hiện: 2003 - 2006