Pages Icon
Dự án, công trình
Công trình giao thông, thủy điện
Xem toàn bộ danh sách nhóm dự án >>>
Tên dự án : Nút giao thông Long Biên
Với đội xe chuyên dụng cùng với hệ thống cốp pha chuyên dụng công ty đã sản xuất vận chuyển nhiều loại dầm cầu từ 9 đến 33 m phục vụ các công trình giao thông công cộng: Dầm cầu Quý cao dài 33m, dầm cầu QL18, Dầm cầu vượt Thanh Bình,…
Tên dự án: Nút giao thông quận Long Biên
Chủ đầu tư: Công ty CP Him Lam
Địa điểm: Quận Long Biên, TP. Hà Nội
Năm thực hiện: 2015
Design-build by Xuan Mai Corp