Pages Icon
Dự án, công trình
Gia công lắp dựng kết cấu thép
Xem toàn bộ danh sách nhóm dự án >>>
Tên dự án : Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2

Địa điểm: Thái Thuỵ - Thái Bình

Công suất lắp máy: 1200 MW – Cung cấp và thi công ép 105.000md cọc BTCT DUL 450x450 cho dự án

Design-build by Xuan Mai Corp