Pages Icon
Dự án, công trình
Công trình công nghiệp
Xem toàn bộ danh sách nhóm dự án >>>
Tên dự án : Tổ hợp lọc hóa dầu Long Sơn
Ngày 06/08/2020 Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Samsung Engineering về việc thi công kết cấu bê tông cốt thép tiền chế phần thân Tổ hợp lọc hóa dầu Long Sơn - Bà Rịa - Vũng Tàu.
Tên dự án: Tổ hợp lọc hóa dầu Long Sơn
Chủ Đầu tư: Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn 
Nhà thầu: Công ty TNHH SAMSUNG ENGINEERING
Nhà thầu phụ: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai
Hạng mục thực hiện: Thi công kết cấu bê tông cốt thép tiền chế phần thân Nhà máy 
Địa điểm dự án: Bà Rịa - Vũng Tàu 
Phương án kết cấu: Bê tông cốt thép dự ứng lực bán tiền chế  
Design-build by Xuan Mai Corp