Pages Icon
Dự án, công trình
Công trình công nghiệp
Xem toàn bộ danh sách nhóm dự án >>>
Tên dự án : Nhà máy Nissei
Ngày 01/09/2018 Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Nishimatsu Việt Nam về việc thi công kết cấu bê tông cốt thép tiền chế phần thân Nhà máy Nissei - Khu Công nghiệp Phúc Điền, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương
Tên dự án: Nhà máy Nissei
Chủ Đầu tư: Công ty TNHH Nishimatsu Việt Nam
Hạng mục thực hiện: Thi công kết cấu bê tông cốt thép tiền chế phần thân Nhà máy  
Địa điểm dự án: Khu Công nghiệp Phúc Điền, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương 
Phương án kết cấu: Bê tông cốt thép dự ứng lực bán tiền chế   
Design-build by Xuan Mai Corp