Pages Icon
Dự án, công trình
Công trình công nghiệp
Xem toàn bộ danh sách nhóm dự án >>>
Tên dự án : Nhà máy Nidec
Ngày 05/07/2018 Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai ký kết hợp đồng với Công ty Xây dựng Sumitomo Mitsui về việc thi công kết cấu bê tông cốt thép tiền chế phần thân Nhà máy Nidec Techno Motor Việt Nam
Tên dự án: Nhà máy Nidec
Chủ Đầu tư: Tập đoàn Nidec 
Nhà thầu: Công ty Xây dựng Sumitomo Mitsui
Nhà thầu phụ: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai
Hạng mục thực hiện: Thi công kết cấu bê tông cốt thép tiền chế phần thân Nhà máy  
Địa điểm dự án: Khu Công nghệ cao (CNC) Hòa Lạc, Hà Nội
Phương án kết cấu: Bê tông cốt thép dự ứng lực bán tiền chế   
Design-build by Xuan Mai Corp