Pages Icon
Dự án, công trình
Công trình giao thông, thủy điện
Xem toàn bộ danh sách nhóm dự án >>>
Tên dự án : Đường đua F1 Vietnam Grand Prix 2020
Ngày 20/03/2019 Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Việt Nam Grand Prix về việc cho thuê, thi công hàng rào, cống hóa kênh mương trường đua công thức 1 (F1  Hanoi Race) 
Tên dự án: Đường đua F1 Vietnam Grand Prix 2020
Chủ Đầu tư: Công ty TNHH Việt Nam Grand Prix
Hạng mục thực hiện: Thi công hàng rào đường đua, cống hóa kênh mương
Địa điểm dự án: Mỹ Đình, Hà Nội
Phương án kết cấu: Bê tông cốt thép dự ứng lực bán tiền chế   
Design-build by Xuan Mai Corp