Pages Icon
Dự án, công trình
Tên dự án : Danh sách các công trình công cộng Xuân Mai Corp thi công
DANH SÁCH CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG XUÂN MAI CORP THI CÔNG

TT

Tên dự án

Địa điểm

Chủ ĐT/ Nhà TC

Năm TH

1

Sân vận động Mỹ Đình

TP. Hà Nội

Nhà thầu chính Trung Quốc

2002

2

Siêu thị Metro

TP. Hà Nội

TCT Vinaconex

2003

3

Sân vận động Việt Trì

TP. Hà Nội

Cty CP XD số 3

2004

4

Trung tâm TM Mê Linh Plaza

Tỉnh Vĩnh Phúc

Cty TNHH ĐT T&M Việt Nam

2005

5

Chợ Phương Lâm – Hòa Bình

TP. Hòa Bình

Cty CP XD số 3

2005

6

Chợ Thương Bắc Giang

TP. Bắc Giang

Cty CP XD số 3

2006

7

Trung tâm TM Thái Hưng

Tỉnh Phú Thọ

Cty TNHH Thái Hưng

2006

8

Trung tâm TM Mê Linh Plaza – 11 tầng

Tỉnh Vĩnh Phúc

Cty TNHH ĐT T&M Việt Nam

2006-2007

9

Chợ Thái

TP. Thái Nguyên

Cty CP Trung Tín

2007

10

Trung tâm TM Bắc Trường Tiền Huế

TP. Huế

Cty CP ĐT Bắc Trường Tiền

2007

11

Tấm cầu thang âu tàu Tuần Châu – Quảng Ninh

Tỉnh Quảng Ninh

Cty TNHH Âu Lạc Quảng Ninh

2007

12

Siêu thị Thái Bình Dream

TP. Thái Bình

Cty TNHH MTV XNKTH Thái Bình

2007

13

Trung tâm TM AP Plaza

TP. Hòa Bình

Cty TNHH An Phong

2007-2008

14

Trung tâm TM & VC Hùng Thắng

Tỉnh Quảng Ninh

Cty TNHH ĐT PT SX Hạ Long (BIM Group)

2007-2008

15

Chợ Cửa Nam

TP. Hà Nội

Cty CP XD số 5

2008

16

Trụ sở làm việc TCT Vinaconex

TP. Hà Nội

TCT Vinaconex

2008

17

Bảo tàng Hà Nội

TP. Hà Nội

UBND TP. Hà Nội

2008

18

Trung tâm đào tạo VĐV cấp cao

TP. Hà Nội

TCT Vinaconex

2010

19

Trung tâm TM Marine Plaza

Tỉnh Quảng Ninh

Cty TNHH ĐT PT SX Hạ Long (BIM Group)

2013

21

Trụ sở TT dạy nghề nhân đạo Kỹ nghệ kim hoàn

TP. Hà Nội

Cty CP Tư vấn Thiết kế Xuân Mai (XMT)

2013