Pages Icon
Dự án, công trình
Gia công lắp dựng kết cấu thép
Xem toàn bộ danh sách nhóm dự án >>>
Tên dự án : Trạm nghiền xi măng Nhà máy xi măng Holcim Thị Vải
Tên dự án: Nhà máy xi măng Holcim Thị Vải
Nhà thầu chính: Tổng Công ty Vinaconex
Địa điểm: TP. Vũng Tàu
Năm thực hiện: 2003