Pages Icon
Dự án, công trình
Công trình giao thông, thủy điện
Xem toàn bộ danh sách nhóm dự án >>>
Tên dự án : Danh sách các công trình giao thông, thủy điện Xuân Mai Corp thi công
DANH SÁCH CÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG XUÂN MAI CORP THI CÔNG

TT

Tên dự án

Địa điểm

Chủ ĐT/ Nhà TC

Năm TH

1

Dầm cầu Lim, Thanh Bình

Quốc Lộ 10

Cty TNHH MTV XD Cầu 75

2001

2

Dầm cầu Mục, cầu Nghìn

Quốc Lộ 10

Cty CP CTGT 820

2002

3

Dầm cầu Ma, cầu Đước, cầu Sư Nữ

Quốc Lộ 46

Cty CP Vinaconex 9

2002

4

Dầm cầu B1-2, B1-3, B1-6, B1A-3, B1A-6

Quốc Lộ 18

Cty CP Sông Đà 1

2003

5

Dầm cầu Hải Tân, Hồng Quang

TP. Hải Dương

Cty CP Cầu 8  Thăng Long

2003

6

Cầu Bãi Cháy

Tỉnh Quảng Ninh

Cty LD Shimizu

2003-2006

7

Dầm cầu Tam Canh

TP. Vĩnh Yên

Cty CP Sông Đà 1.01

2005

8

Cầu vượt Láng Hòa Lạc

TP. Hà Nội

Cty CP Vinaconex 5

Cty CP Vinaconex 15

2005

9

Dầm cầu B1A-3

Quốc Lộ 18

Cty XD số 9    Thăng Long

2005

10

Cầu vượt Ngã Tư Sở

TP. Hà Nội

TCT Vinaconex

2005-2006

11

Cầu vượt Sài Sơn

TP. Hà Nội

TCT Vinaconex

2006-2008

12

Dầm Super T – cầu Trung Lương

TP. Hồ Chí Minh

TCT Vinaconex

2006-2007

13

Thi công cầu đường vào trạm bơm nước Sông Đà

Tỉnh Hòa Bình

TCT Vinaconex

2006-2007

14

Cống hộp ngòi mại trên kênh

Tỉnh Hòa Bình

TCT Vinaconex

2007

15

Dầm cầu Thị xã Uông Bí – Tỉnh lộ 337

Tỉnh Quảng Ninh

Cty CP CG & XD  Thăng Long

2007

16

Dầm cầu khu công nghiệp cao Hòa Lạc

TP. Hà Nội

Cty CP Vinaconex 15

2007

17

Dầm cầu khu đô thị mới Văn Giang

Tỉnh Bắc Ninh

Cty CP XD HT Thành Nam

2007

18

Cổng chui dân sinh số 12, 13, ôtô, cầu kênh

TP. Hà Nội

Cty CP Vinaconex 2

Cty CP Vinaconex 15

2007-2009

19

Dầm cầu Phúc Khánh

Tỉnh Thái Bình

Cty CP ĐT & PT Nhà Hà Nội

2008-2009

20

Dầm cầu Ca

TP. Hà Nội

Cty CP ĐT & XD 703

2008-2009

21

Dầm cầu Tó

Tỉnh Quảng Ninh

Cty TNHH Tâm Thuận Phát

2009

22

SX dầm bản BTCT DƯL kéo trước

TP. Hà Nội

Cty CP DV TM 68

2012

23

Dầm cầu đường ôtô núi Bài Thơ phía biển

Tỉnh Quảng Ninh

Cty CP CG & XD Thăng Long

2012

24

SX dầm bản BTCT DƯL kéo trước  công trình cầu đường giao thông KĐT Mỗ Lao đến đường Lê Văn Lương (kéo dài)

TP. Hà Nội

Cty CP XD & TM Hưng Phát

2013

25

SX dầm cầu tuyến Nhổn – Hà Đông, dự án đường sắt trên cao

TP. Hà Nội

Posco E&C

2015

26

Dự án nút giao thông Long Biên

TP. Hà Nội

Cty CP Him Lam

2015