Pages Icon
Dự án, công trình
Gia công lắp dựng kết cấu thép
Xem toàn bộ danh sách nhóm dự án >>>
Tên dự án : Danh sách các công trình Xuân Mai Corp gia công lắp dựng kết cấu thép
DANH SÁCH CÔNG TRÌNH XUÂN MAI CORP GIA CÔNG LẮP DỰNG CỐT THÉP, KẾT CẤU THÉP

TT

Tên dự án

Địa điểm

Chủ ĐT/ Nhà TC

Năm TH

1

Nhà máy nước ngọt Cocacola

TP. Hà Nội

Liên hiệp tấm lớn số 1

1995

2

Nhà máy xi măng Bút Sơn

Tỉnh Hà Nam

TCT Vinaconex

1996-1997

3

Nhà máy xi măng Nghi Sơn

Tỉnh Thanh Hóa

TCT Vinaconex

1998-1999

4

Nhà máy xi măng Hiệp Phước

TP. Hồ Chí Minh

TCT Vinaconex

1999

5

Nhà máy xi măng Hoàng Mai

Tỉnh Nghệ An

TCT Vinaconex

1999-2000

6

Trạm nghiền xi măng Hocim

TP. Vũng Tàu

TCT Vinaconex

2003

7

Trạm nghiền xi măng Mỹ Xuân

TP. Vũng Tàu

TCT Vinaconex

2003

8

Nhà máy xi măng Cẩm Phả

Tỉnh Quảng Ninh

TCT Vinaconex

2005-2006

9

Thủy điện Buôn Kuốp

Tỉnh Đắk Lắk

BQLDA Thủy điện Buôn Kuốp

2006-2007

10

Thủy điện Sêrêpôk 3

Tỉnh Đắk Lắk

Cty CP XD Công Trình Ngầm

2007-2009

11

Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình

Tỉnh Thái Bình

Tổng Công ty XD dầu khí Việt Nam

2014