Pages Icon
Dự án, công trình
Tên dự án : Tháp B dự án Golden Silk
Ngày 21/6/2017, Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng Xuân mai đã ký kết hợp đồng với Công ty CP xây dựng số 2 về việc sản xuất, vận chuyển cấu kiện bê tông cốt thép tiền chếcho tòa tháp B Dự án Golden Silk
Tên dự án: Chung cư Golden Silk
Chủ đầu tư: Công ty CP xây dựng số 2
Địa điểm thi công: Phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
Hạng mục: Sản xuất, vận chuyển cấu kiện bê tông cốt thép tiền chế cho tòa tháp B Dự án Golden Silk
Quy mô công trình: 01 tòa 45 tầng
Phương án kết cấu: Bê tông cốt thép bán tiền chế.
Giá trị hợp đồng: 39.566.560.750 đồng