Pages Icon
Dự án, công trình
Công trình công nghiệp
Xem toàn bộ danh sách nhóm dự án >>>
Tên dự án : Nhà máy in Trần Phú
Ngày 24/08/2017 Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Maeda Việt Nam về việc thi công kết cấu bê tông cốt thép tiền chế phần thân Nhà máy in Trần Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.
Tên dự án: Nhà máy in Trần Phú
Chủ Đầu tư: Công ty TNHH Maeda Việt Nam
Hạng mục thực hiện: Thi công kết cấu bê tông cốt thép tiền chế phần thân Nhà máy
Địa điểm dự án: Thành phố Hồ Chí Minh
Phương án kết cấu: Bê tông cốt thép dự ứng lực bán tiền chế