Pages Icon
Dự án, công trình
Công trình công nghiệp
Xem toàn bộ danh sách nhóm dự án >>>
Tên dự án : Nhà máy Vinastone Bắc Ninh
Ngày 4/7/2017 Công ty CP Đầu tư và xây dựng Xuân mai ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Liên doanh Vinaston về việc thi công xây dựng phần kết cấu dự án Nhà máy Vinastone Bắc Ninh.
Tên dự án: Nhà máy Vinastone Bắc Ninh
Chủ Đầu tư: Công ty TNHH Liên doanh Vinastone
Hạng mục: Thi công xây dựng phần kết cấu
Địa điểm dự án: Khu công nghiệp Đại Đồng, Huyện Hoàn Sơn, Tỉnh Bắc Ninh
Phương án kết cấu: Bê tông cốt thép dự ứng lực bán tiền chế
Design-build by Xuan Mai Corp