Pages Icon
Dự án, công trình
Tên dự án : Tecco Tower Thanh Trì
Ngày 10/3/2017, Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng Xuân mai đã ký kết hợp đồng với Công ty CP Tecco Hà Nội về việc cung cấp hoàn thiện tấm tường Acotec Xuân Mai cho Tòa nhà Dự án khu nhà ở để bán cho cán bộ công nhân viên chức liên cơ quan huyện Thanh Trì
Dự án: Khu nhà ở để bán cho cán bộ công nhân viên chức liên cơ quan huyện Thanh Trì
Chủ Đầu tư dự án: Công ty CP Tecco Hà Nội
Địa điểm thi công: huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội
Quy mô công trình: 25 tầng
Hạng mục: Cung cấp hoàn thiện tấm tường Acotec - Xuân Mai
Giá trị hợp đồng: 17.828.228.000 đồng
Design-build by Xuan Mai Corp