Pages Icon
Dự án, công trình
Gia công lắp dựng kết cấu thép
Xem toàn bộ danh sách nhóm dự án >>>
Tên dự án : Tháp trao đổi nhiệt Nhà máy xi măng Cẩm Phả
Tên dự án: Nhà máy xi măng Cẩm Phả
Nhà thầu chính: Tổng Công ty Vinaconex
Địa điểm: Tỉnh Quảng Ninh
Năm thực hiện: 2005 - 2006
Design-build by Xuan Mai Corp