Pages Icon
Dự án, công trình
Công trình giao thông, thủy điện
Xem toàn bộ danh sách nhóm dự án >>>
Tên dự án : Cầu Trung Lương
Tên dự án: Cầu Trung Lương
Chủ đầu tư: Tổng Công ty Vinaconex
Hạng mục: Sản xuất thi công dầm cầu Super T
Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh
Năm thực hiện: 2006 - 2007