Pages Icon
Dự án, công trình
Gia công lắp dựng kết cấu thép
Xem toàn bộ danh sách nhóm dự án >>>
Tên dự án : Thủy điện Buôn Kuốp
Dự án: Nhà máy thủy điện Buôn Kuốp
Chủ đầu tư: BQLDA Thủy điện Buôn Kuốp
Địa điểm: Đắk Lắk
Năm thực hiện: 2006 - 2007
Design-build by Xuan Mai Corp