Pages Icon
Dự án, công trình
Công trình công nghiệp
Xem toàn bộ danh sách nhóm dự án >>>
Tên dự án : Nhà máy Yamaha Motor
Tên dự án: Nhà máy Yamaha Motor
Nhà thầu chính: Công ty Liên danh Vinata
Địa điểm: Khu công nghệ cao Nội Bài, TP. Hà Nội
Tổng diện tích sàn xây dựng: 100.000 m2
Năm thực hiện: 2007 
Design-build by Xuan Mai Corp