Pages Icon
Dự án, công trình
Công trình công nghiệp
Xem toàn bộ danh sách nhóm dự án >>>
Tên dự án : Nhà máy Honda
Tên dự án: Nhà máy Honda Việt Nam
Chủ đầu tư: Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Nhà Cao Tầng
Địa điểm: Tỉnh Vĩnh Phúc
Năm thực hiện: 2006
Design-build by Xuan Mai Corp