Pages Icon
Dự án, công trình
Tên dự án : Trung tâm đào tạo vận động viên cấp cao Mỹ Đình
Tên dự án: Trung tâm đào tạo vận đông viên cấp cao Hà Nội
Chủ đầu tư: UBND TP. Hà Nội
Địa điểm: TP. Hà Nội
Năm thực hiện: 2010
Design-build by Xuan Mai Corp