Pages Icon
Dự án, công trình
Tên dự án : Chợ Cửa Nam
Tên dự án: Trung tâm thương mại Chợ Cửa Nam
Chủ đầu tư: Công ty CP Xây dựng Số 5
Địa điểm: 34 Cửa Nam, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
Năm thực hiện: 2008
Design-build by Xuan Mai Corp