Pages Icon
Dự án, công trình
Tên dự án : Bảo tàng Hà Nội
Tên dự án: Bảo tàng Hà Nội
Chủ đầu tư: UBND Thành phố Hà Nội
Vị trí: Đường Phạm Hùng, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội
Tổng diện tích sàn: 30.208 m2
Thời gian thực hiện: 2009
Design-build by Xuan Mai Corp