Pages Icon
Dự án, công trình
Tên dự án : Trung tâm thương mại Marine Plaza
Têm dự án: Trung tâm thương mại Marine Plaza
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Đầu tư Phát triển sản xuất Hạ Long
Địa Điểm : Khu đô thị Hùng Thắng, Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh.
Tổng diện tích sàn xây dựng: 20.945 m2
Năm thực hiện: 2013
Design-build by Xuan Mai Corp