Pages Icon
Dự án, công trình
Tên dự án : Khu VP TTTM Nhà ở VOV, CT1AB
Năm thực hiện: 2014 - 2016
Tổng mức đầu tư: 853.519 triệu đồng
Địa điểm: Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội
Diện tích khu đất: 5.742 m2
Diện tích xây dựng: 2.962 m2
Tổng diện tích sàn xây dựng: 40.918 m2
Tổng số căn hộ: 320 căn
Quy mô
01 tòa - 21 tầng
01 tòa - 25 tầng
Design-build by Xuan Mai Corp