Pages Icon
Dự án, công trình
Tên dự án : Xuân Mai Mễ Trì Plaza - CT2E
Năm thực hiện: 2015 - 2017
Tổng mức đầu tư: 328.189 triệu đồng
Địa điểm: Quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Diện tích khu đất: 2.000 m2
Diện tích xây dựng: 1.015 m2
Tổng diện tích sàn xây dựng: 20.200 m2
Tổng số căn hộ: 167căn
Quy mô01 tòa - 19 tầng
Design-build by Xuan Mai Corp