Pages Icon
Dự án, công trình
Tên dự án : Xuân Mai Complex
Năm thực hiện: 2016 - 2018
Tổng mức đầu tư: 1.555.390 triệu đồng
Địa điểm: Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Diện tích khu đất: 19.057 m2
Diện tích xây dựng: 5.982 m2
Tổng diện tích sàn xây dựng: 133.259 m2
Tổng số căn hộ: 1.704 căn
Quy mô: 05 tòa F, G, H, K, L - 25 tầng
Design-build by Xuan Mai Corp