Pages Icon
Dự án, công trình
Tên dự án : Xuân Mai Sparks Tower
Năm thực hiện: 2015 - 2016
Tổng mức đầu tư: 981.979 triệu đồng
Địa điểm: Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Diện tích khu đất: 10.414,2 m2
Diện tích xây dựng: 3.520 m2
Tổng Diện tích sàn xây dựng: 80.374,4 m2
Tổng số căn hộ: 864 căn
Quy mô: 03 tòa - 25 tầng
Design-build by Xuan Mai Corp